Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

Onkruidbestrijding Leiden-West

Onkruidbestrijding op verharding perceel 2 Leiden West 

J.M. de Wit Groenvoorziening verzorgt het onkruidbeheer van verharding van perceel 2 Leiden West (Boerhavedistrict, Morsdistrict en Stevenshofdistrict). Op deze pagina vindt u de werkmethode en de werkplanning.

Werkmethode

J.M. de Wit Groenvoorziening zet twee vaste ploegen in die het onkruid beheren.

Eén ploeg is verantwoordelijk voor het Boerhave- en Morsdistrict en één ploeg is verantwoordelijk voor het groeizame Stevenshofdistrict.

100% bestrijdingsrondes per wijk

In het groeiseizoen zijn er 6 bestrijdingsrondes in het Boerhave- en Morsdistrict en 7 bestrijdingsrondes in het Stevenshofdistrict. Beide ploegen werken 4 dagen per week aan de 100% bestrijdingsrondes.

Door de 100% rondes bestrijden we het grootste en het kleinste onkruid effectief zodat er minder snel hergroei ontstaat.

Onkruidpatrouille

In het groeiseizoen voeren de vaste ploegen onkruidpatrouille uit op een dagdeel op maandag en een dagdeel op woensdag. Hierdoor worden alle meldingen gestructureerd binnen 3 werkdagen afgehandeld. Buiten het groeiseizoen is er 2 dagen per week patrouille.

Proactief verwijderen van voedingsbodem

In het voorjaar verwijderen we proactief de voedingsbodems achter biggenruggen en haaksparkeervakken.

Doorgaande wegen in de avond

De goten van de doorgaande wegen Dr. Lelyweg, Rijnsburgerlaan, Stevenshofdreef en Plesmanlaan worden tussen 20.00 en 23.00 uur geborsteld.

Kwaliteitsborging

De projectleider voert in het groeiseizoen iedere twee weken steekproefsgewijs een inspectiebeeld uit. Buiten het groeiseizoen is dat eens per drie weken.

Heet water, borstelen en plukken/knippen

Op parkeerplaatsen waar veel onkruid is en waar een voertuig is geparkeerd, brengen de ploegen handmatig en zorgvuldig heet water onder of langs de geparkeerde voertuigen aan. Daarnaast wordt het onkruid verwijderd door dit te plukken of knippen.

Wortelonkruiden

J.M. de Wit Groenvoorziening registreert locaties met wortelonkruiden met een paspoort en een foto van de situatie. Op basis hiervan vindt gerichte en intensieve bestrijding plaats: 100% bestrijdingsrondes, onkruidpatrouille, heetwatertechniek en uitputten.  

Planning

In straten met een hoge parkeerdruk, staan één dag voor aanvang aan het begin van de straat informatieborden met het verzoek de parkeerplaatsen met veel onkruid vrij te houden.

Copyright © De Wit Groenvoorziening |  Website: Pencilblocks  |  Webdesign: Pencilpoint - creatief in vorm & inhoud