Vermindering CO2 uitstoot

De uitstoot van CO2 heeft een negatief effect op het klimaat en de wereld waarin wij leven. J.M. de Wit Groenvoorziening voelt zich betrokken bij de maatschappij en daarom zetten wij in op het verminderen van uitstoot bij onszelf en onze leveranciers.

 

Activiteiten

Al vanaf 2013 is de reductie van CO2-uitstoot een vast onderdeel in het gevoerde milieubeleid. Wij zetten ons in door:

• een milieuvriendelijke en duurzame voorbereiding.

• milieubewust organiseren en uitvoeren van groen werkzaamheden.

• actief beleid voeren om milieuonvriendelijke effecten te vermijden.

 

Carbon Footprint

We hebben een carbon footprint opgesteld dat inzicht in de CO2 uitstoot bij J.M. de Wit Groenvoorziening. Hierin hebben we verschillende maatregelen opgesteld waarmee we de CO2 uitstoot willen beperken. Als doelstelling willen we de CO2 uitstoot in de periode 2014-2018 verminderen met 9,39%.

 

De doelstellingen houden we bij in het CO2 Reductieplan.

Bekijk de voortgang in de CO2 prestatieladder (https://www.dewitgroenvoorziening.nl/pg-27599-7-95858/pagina/co2_prestatieladder.html)

co2footprint-website co2footprint-website